Hvad er BackupCreator?

BackupCreator er udviklet af Robert Plank. Værktøjet kan tage en backup af din selvhostede WordPress blog eller side. Den downloades og kan anvendes til at reetablere bloggen, hvis noget skulle gå galt.

BackupCreator kan også anvenes til at klone en blog, hvis du vil have en let måde at lave en ny blog på.

Jeg bruger denne backup-metode og er glad for det. Se nærmere på BackupCreator. (Affiliate link).

, ,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes